autoschade

autoschade: 10 praktische tips & nuttige informatie

Autoschade repareren

Je hebt schade aan je auto. Of dit nu wel of niet jouw schuld is, de schade moet worden gerepareerd. Waar laat je de auto repareren? In het geval van eigen schuld ga je om de kosten laag te houden misschien eerst op zoek naar een minder hoog aangeschreven garage of schadeherstelbedrijf.  Bedenk dan wel dat je het risico loopt dat de schade niet naar wens hersteld zal worden en dat de kosten alleen maar nog hoger worden door extra reparaties.

In het geval van niet eigen schuld wil je uiteraard graag dat de auto weer zo goed als nieuw wordt hersteld, dus breng je hem bij voorkeur naar het beste schadeherstelbedrijf. Verzekeringsmaatschappijen kunnen echter in zekere mate bepalen waar de verzekernemer zijn of haar auto laat repareren. Dit hoeft niet altijd het beste schadeherstelbedrijf te zijn en soms zelfs niet eens een erkend schadeherstelbedrijf. Lees daarom altijd goed de voorwaarden van je verzekering door, zodat je niet voor verassingen komt te staan als je een beroep op je verzekeraar moet doen.
Een betrouwbaar schadeherstelbedrijf herken je aan het kwaliteitskeurmerk. Vraag ook naar garantiebepalingen. Sommige bedrijven geven meerdere jaren garantie op een schadeherstel! Adressen voor autoschadeherstelbedrijven in je buurt kun je eenvoudig vinden via het internet. Je kunt via het internet ook de verschillende schadeherstelbedrijven met elkaar vergelijken voordat je daadwerkelijk zaken gaat doen.

Garage of schadeherstel

Als je schade aan je auto hebt, wil je dat deze schade zo snel en zo goed mogelijk wordt hersteld. Als je overweegt de schade te laten herstellen bij het garagebedrijf dat ook je onderhoud jaarlijks doet, is dit misschien niet de beste keuze. Er zijn namelijk grote verschillen tussen een schadeherstelbedrijf en een garagebedrijf.

Een garagebedrijf is vooral gespecialiseerd in het onderhoud van een auto. De specialisatie is voornamelijk gericht op het vervangen van onderdelen die na een aantal kilometer aan vervanging toe zijn en het repareren of bijstellen van technische mankementen. Een schadeherstelbedrijf daarentegen is juist meer gespecialiseerd in schade. Denk hierbij aan het uitdeuken van deuren, motorkappen en kofferbakken, het vervangen van onderdelen en het overspuiten van lakschade (in de juiste kleur!).

Op deze specialisaties is een schadeherstelbedrijf dan ook volledig ingericht en het garagebedrijf niet. Wel kan het zijn dat een garagebedrijf een afdeling schade herstel heeft en een schadeherstelbedrijf een afdeling garagebedrijf. In de meeste gevallen zal een garagebedrijf je echter voor het opknappen van schade doorverwijzen naar een schadeherstelbedrijf.

Autoverzekeringen

Je bent verplicht om je auto te verzekeren. Onverzekerd de weg op gaan met een auto is strafbaar. Je hebt minimaal een verzekering nodig om schade te kunnen betalen die je zelf met je auto aanricht.
Denk aan een schade die je kunt aanrichten aan de auto van een andere weggebruiker, of een schade aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal, een verkeerslicht of een verkeersbord. Je kunt ook schade veroorzaken met een aangekoppelde caravan, fietsenrek of aanhanger. Of het nu materiƫle of fysieke schade betreft, deze schade moet verhaald kunnen worden op de veroorzaker. Om deze reden dient men minimaal een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering te hebben.
Autoverzekeringen worden onderverdeeld in drie verschillende dekkingsvormen. De meest gangbare namen voor deze verschillende verzekeringen zijn WA, WA Plus en All Risk. 

WA-verzekering

De WA verzekering is de basis verzekering, welke wel de schade dekt welke aangericht wordt aan derden, maar niet de schade aan de eigen auto als je zelf de veroorzaker bent van een ongeluk of een aanrijding. 

WA Plus verzekering

De WA Plus verzekering is een uitbreiding op de basis verzekering. Naast de dekking op schade aan derden ben je verzekerd tegen schade die ontstaat door andere oorzaken als een ongeval of een aanrijding. Denk hierbij aan zaken zoals joyriding, diefstal, brand en stormschade. 

All Risk verzekering

De All Risk verzekering dekt ook de schade die veroorzaakt is aan de auto door de bestuurder zelf.
Bij alle drie de verzekeringsvormen is het echter zo dat een schade welke opzettelijk wordt veroorzaakt, zoals bij rijden onder invloed, niet wordt vergoed. Bij een WA of WA Plus verzekering is het overwegen van een rechtsbijstandverzekering zeker de moeite waard. Soms ontstaat er namelijk een schuldvraag waardoor de verzekeraar niet vlot tot uitbetaling over gaat. Een rechtsbijstandverzekering kan zorgen dat de afwikkeling sneller verloopt. Bij een All Risk verzekering wordt de schade zo snel mogelijk vergoed en zal de verzekeraar daarna de schade gaan verhalen bij de tegenpartij indien deze aansprakelijk wordt gesteld.

Schade-expert

Wanneer moet er een schade-expert worden ingeschakeld? Als de schade niet al te hoog is, vindt een verzekeraar een schaderapport van een schadeherstelbedrijf over het algemeen wel voldoende. De schade is overigens afhankelijk van het bouwjaar en dagwaarde of geschatte waarde van de auto. De verzekeringsmaatschappij kan wel om de expertise van een schade-expert vragen als de hoogte van het bedrag van de schadeclaim enige reden tot twijfel geeft of het schadebedrag erg hoog is.

Om vooraf een indicatie te krijgen, kun je het schadeherstelbedrijf vragen naar een schatting van de kosten. Vraag altijd om een vrijblijvende schatting. Het opnemen van een schade (al dan niet door een schade-expert) kost eveneens tijd en dus extra geld. Een schade wordt gedetailleerd bekeken. Misschien moet het voertuig zelfs op de brug voor een grondige inspectie. Mogelijk worden er onderdelen gedemonteerd om de schade beter te kunnen bepalen. Alle handelingen worden in een rapport verwerkt naast alle te maken kosten over de geschatte demontage tijd, eventuele spuitkosten, plaatwerk, te vervangen onderdelen en geschatte montage tijd.

Als je niet schuldig bent aan de aanrijding zijn de kosten van een schade-expert in principe voor de schuldige partij. Indien je het niet eens bent met de expert van de tegenpartij is er altijd de mogelijkheid om een contraexpertise aan te vragen.

Probeer er altijd eerst met de expert onderling uit te komen. Teken echter geen formulieren als je het niet eens bent met het rapport. Je kunt je rechtsbijstandverzekering vragen (als je deze hebt) of deze eventueel de kosten voor een contraexpertise dekt. Bespreek met de verzekeraar van de tegenpartij van tevoren wie de contraexpertise gaat uitvoeren en probeer hierover een overeenstemming te bereiken. Op deze wijze versterk je jouw onderhandelingspositie. Word je door de contraexpertise in je gelijk gesteld, dan kun je de kosten hiervan op de tegenpartij verhalen.

Schade herstellen

Schade kan op veel manieren worden hersteld. Je kunt de schade zo herstellen, dat de auto weer in alle opzichten goed functioneert. Je ziet dan bijvoorbeeld de deuk in de auto nog wel. De schade kan echter ook zodanig worden hersteld, dat je helemaal niets meer ziet van een schade.

De verkeersveiligheid is ermee gemoeid dat de auto vakkundig, goed en grondig wordt hersteld. Bij een stevige aanrijding is het best mogelijk dat de chassisbalken beschadigd zijn of krom staan. Dit gaat ten koste van de stevigheid, het weggedrag en de wegligging van de auto. Het niet deugdelijk herstellen van een schade kan ernstige gevolgen hebben. Het verwaarlozen van aanwezige roestplekken kan tot gevolg hebben dat bepaalde aanhechtingen of onderdelen van de auto helemaal wegrotten. De gevolgen zijn niet te overzien als dit een chassisbalk betreft. Een jaarlijkse APK-keuring zou dit soort zaken aan het licht moeten brengen, maar in heel veel gevallen is dit echter niet zo.

Een APK-keuring is in tegenstelling tot wat sommigen denken niet alles omvattend. Het is zaak dat je dus erg zorgvuldig bent met het uitzoeken van een schadeherstelbedrijf. Kijk bijvoorbeeld naar een keurmerk of gebruik het internet om uit te vinden of een bepaald bedrijf wel of niet geschikt is. Er zijn diverse sites die je daarbij kunnen helpen. Neem vooraf eens een kijkje in de werkplaats. De eerste indruk van de werkwijze van een bedrijf kan je al veel informatie geven.

Overspuiten

Het overspuiten van een beschadigd deel van de auto kan op verschillende manieren. Maar wil je nog jaren plezier hebben van jouw auto, en baal je van een kleurverschil, dan moet je ervoor zorgen dat het goed en grondig door een vakman gebeurt.

Het overspuiten van een auto of van een deel van de auto is een vak apart. Goed en degelijk overspuitwerk bestaat vooral uit voorbereidingen en het vaststellen van de juiste kleur. Eerst worden de te spuiten onderdelen van de auto volledig ontvet. Alle niet te spuiten onderdelen, zoals ramen en het gedeelte wat geen schade op heeft gelopen, worden afgeplakt of gedemonteerd. Daarna wordt het te spuiten deel licht opgeschuurd en daar waar nodig nog een beetje met plamuur bijgewerkt. De auto of het onderdeel dat gespoten moet worden wordt dan van een grondlaag voorzien.

Nogmaals wordt er gecontroleerd of alle oneffenheden weg zijn. Indien nodig wordt dit proces herhaald totdat er echt geen oneffenheden meer over zijn op de auto of op de te spuiten onderdelen. De auto wordt voor een laatste keer ontvet en stofvrij gemaakt voor het overspuiten.

De kleurlak wordt aangebracht in meerdere lagen. Voor de afwerking wordt er nog een beschermende laklaag overheen gespoten om de auto en de lak te beschermen tegen de diverse weersomstandigheden. Overgebleven lak of verf moet volgens de geldende milieu eisen worden afgevoerd.
Een belangrijk onderdeel in het overspuiten van een auto (of van een deel van de auto) is het stofvrij houden van de auto tijdens het proces van drogen. De auto ziet er als alles klaar is weer als nieuw uit.

Wat te doen bij schade

Als je een aanrijding krijgt, zul je in eerste instantie bij voorkeur kalm moeten zien te blijven. Een heftige emotionele reactie bij een aanrijding komt veel voor, maar probeer deze zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Alleen dan ben je in staat om de juiste, noodzakelijke, volgende stappen te ondernemen.

Zorg eerst voor de veiligheid van jezelf en alle betrokken partijen. Probeer vast te stellen of er wel of geen lichamelijk letsel is ontstaan bij alle betrokkenen. Indien dit zo is, of bij twijfel,  neem je altijd direct contact op met een alarmdienst en/of politie.

Vraag of er een getuige is van de aanrijding. Als dat zo is, noteer dan direct zijn of haar gegevens. Dit kan van groot belang zijn bij het bepalen van de schuldvraag.

Pak een schadeformulier (deze moet je altijd bij je hebben). Vul  alles zorgvuldig in en laat de tegenpartij dat ook doen. Let er goed op dat het rijbewijsnummer en kenteken van beide partijen ingevuld wordt. Laat je nooit afschepen met een visitekaartje en de belofte om het schadeformulier op een later tijdstip in te vullen. Op een later tijdstip kan de toedracht van de aanrijding in iemands hoofd namelijk volledig veranderd zijn. Heeft de tegenpartij geen rijbewijs bij zich? Neem dan direct contact op met de politie en laat hen het verder afhandelen. Bij een grote schade of meerdere betrokken voertuigen is het verstandig om altijd direct contact op te nemen met de politie.

Ten slotte is het belangrijk dat beide partijen het schadeformulier ondertekenen. Teken het schadeformulier niet als er naar jouw mening onwaarheden over de toedracht worden vermeld. Maak anders in ieder gaval hiervan een aantekening bij de handtekening  Ook een verkeerde of onduidelijke situatieschets moet je niet accepteren. Met het zetten van je handtekening ga je akkoord met alles wat op het schadeformulier vermeld staat.

Lees meer over het invullen van het schadeformulier in tip 9.

Dader onbekend

Heel vervelend is het als je in je auto stapt en ontdekt dat er een grote kras of deuk in de auto zit die er even daarvoor nog niet was. Er zit geen briefje onder de ruitenwisser en de schuldige is in geen velden of wegen te bekennen. Wat nu? Voor dit soort situaties is er een waarborgfonds. Dit waarborgfonds betaalt echter niet zomaar uit. Alleen een schade, veroorzaakt door een ander motorrijtuig, komt in aanmerking. Bij vandalisme (of iets wat hier op lijkt) is het kansloos om de schade te verhalen op het waarborgfonds.

Er moet een getuigenverklaring worden over gelegd. Misschien heeft iemand de aanrijding gezien? Je kunt eventueel een oproep in een lokaal krantje plaatsen. Als dat niet lukt, kun je een verklaring door iemand laten afleggen dat je deze schade niet had op het moment dat je de auto parkeerde. Deze persoon moet ook verklaren dat jij de schade niet hebt aangebracht of hebt kunnen aanbrengen.

Je moet aangifte van het gebeuren doen bij de politie. De getuigenverklaring en het proces-verbaal kun je samen met het schadeformulier indienen bij het waarborgfonds. Wees er wel op bedacht dat je te maken hebt met een eigen risico van 250 euro.

Schadeformulier invullen

Het goed invullen van het Europees Schadeformulier is erg belangrijk. Het niet goed invullen van het formulier betekent dat de tijd tussen aanrijding en uitbetaling van de schade onnodig veel langer duurt. Daarnaast wordt het voor de verzekeraars lastiger om de schuldvraag te bepalen. Dit kan een reden zijn  voor het niet overgaan tot uitbetaling, terwijl de aanrijding misschien niet jouw schuld was.

Vul direct na een aanrijding samen met de andere partij het schadeformulier in. Sta er op dat de betrokken partij(en) meteen meehelpen met het invullen van het schadeformulier. Controleer of er geen belangrijke gegevens ontbreken. Het formulier moet naar ware toedracht zijn ingevuld. Contoleer de ingevulde kentekennummers en de rijbewijsnummers. Probeer bij twijfel aan de oprechtheid van de tegenpartij het rijbewijs te controleren. Dit is niet altijd even gemakkelijk, maar je kunt beginnen met het overhandigen van je eigen rijbewijs ter identificatie om daarna het rijbewijs van de ander te vragen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dit werkt meestal beter dan wanneer je er nogal de nadruk op legt.

Zorg er voor dat alle hokjes in de middenkolom aan beide zijden worden aangekruist. Een goede situatieschets van het ongeval is ook belangrijk. Teken duidelijk en zodanig dat iedereen die niet bij het ongeval aanwezig was, begrijpt wat er is gebeurd. Lees het formulier nog eens goed door. Een aanrijding veroorzaakt veel stress. Hierdoor maak je sneller fouten of zie je sneller belangrijke zaken over het hoofd.

Ook voor een ongeval in het buitenland is hetzelfde formulier te gebruiken. De opbouw en de vragen staan in de meeste Europese landen op exact dezelfde wijze op het schadeformulier. Als laatste is het van belang dat je het formulier alleen ondertekent als je het ook eens bent met wat erin vermeld staat. Als je het ergens niet mee eens bent, vermeld dit dan duidelijk op de voorzijde van het formulier. Het schadeformulier is een doordrukvel, geef een kopie aan de andere partij en houd een kopie voor jezelf.

Waar heb je recht op

Geen reparatie, wel vergoeding

Soms is het praktischer in plaats van je auto op te laten knappen, deze in te ruilen voor een nieuwere auto.  Je hebt bijvoorbeeld schade aan een auto die je eigenlijk al van plan was om in te ruilen. Mag je ervoor kiezen om de schade niet te laten repareren en de vergoeding contant uit te laten keren? In de meeste gevallen mag dit inderdaad. Het hangt wel af van de verzekeringmaatschappij en de polisvoorwaarden. Lees deze voorwaarden eerst goed door, want het kan zo zijn dat er in een dergelijk geval maar een deel (meestal 75% van het schadebedrag) van het bedrag wordt uitgekeerd.

Vervangend vervoer

Hoe zit het met vervangend vervoer na een aanrijding? Bij een all risk verzekering zit dit vaak in de dekking, maar in alle andere gevallen moet je dit op de tegenpartij zien te verhalen of zelf betalen. Vergoedingen omtrent vervangend vervoer zijn alleen geldig voor de duur van de reparatie aan de auto. Bij het verhalen van kosten van vervangend vervoer op de tegenpartij wordt er in de meeste gevallen maar 75% vergoed. Dit is gebaseerd op het feit dat het kostenbesparend zou zijn om de eigen auto niet te gebruiken.

Schadebeperkingplicht

Je krijgt bij vervangend vervoer te maken met schadebeperkingplicht. Dit houdt in dat je een huurauto moet uitkiezen in de prijsklasse van je eigen auto of lager. De huur mag niet langer duren dan de benodigde tijd voor de technische reparatie. Een langere periode zal niet worden vergoed.

Oldtimerverzekering

Er bestaat ook een oldtimerverzekering. Deze werkt op basis van een vaste taxatiewaarde welke ook wordt uitgekeerd in het geval van je auto total-loss wordt verklaard. Er wordt dus niet gekeken naar de werkelijke waarde van de auto. Een voorwaarde voor uitbetaling is dat het taxatierapport nog geldig moet zijn (niet ouder dan drie jaar in de meeste gevallen).

Tips & Reacties

Deel je eigen tip over autoschade

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!